Kontakt

BIURO CZYNNE
OD PONIEDZIAŁKU DO PIĄTKU W GODZINACH OD 8.00 DO 16.00

TELEFON:
32-222-28-18

e-mail:
biuro@automobilklubmyslowicki.pl 

myslowicki_ automobilklub

 

ADRES KORESPONDENCYJNY:
Automobilklub Mysłowicki
41-400 MYSŁOWICE
ul. Obrzeżna Północna 24

RACHUNEK BANKOWY:
Pekao S.A. o/Mysłowice 94 1240 4315 1111 0000 5296 3298

FORMA PRAWNA: stowarzyszenie
NIP: 222-00-09-263
REGON: 001026792
KRS: 0000029660