RAJD-Z~1

Serdecznie zapraszamy do udziału w imprezie samochodowo-turystycznej „17` Rajd Zagłębiowski”, która odbędzie się w dniu 12.04.2014 roku (sobota). Rajd stanowi III Rundę Turystycznego Pucharu Polski PZM oraz I Eliminację Turystyczno-Nawigacyjnych  Mistrzostw Okręgu PZM.
Patronat Honorowy nad rajdem objęli: Starosta Będziński P. Krzysztof Malczewski oraz Prezydent Miasta Będzina P. Łukasz Komoniewski.

Przebieg i charakter zawodów:

Impreza przeprowadzona będzie zgodnie z regulaminem Turystycznego Pucharu Polski PZM. Rajd jest imprezą otwartą dla wszystkich sympatyków motoryzacji, których cieszy jazda samochodem i posiadają w sobie „żyłkę” sportowej rywalizacji. Zapraszamy wszystkich, którzy brali już udział w podobnych imprezach oraz tych, którzy dotychczas nie uczestniczyli w rajdach turystycznych. Impreza będzie przebiegać drogami Zagłębia Dąbrowskiego, a trasa składać się będzie z 2 odcinków o łącznej długości ok. 75 km oraz jednej próby sprawności kierowania pojazdem. W trakcie imprezy uczestnicy zwiedzą obiekty turystyczne oraz odpowiedzą na pytania turystyczno-krajoznawcze (ze znajomości zwiedzanych obiektów) oraz pytania z przepisów Kodeksu Drogowego i pomocy przedmedycznej.

Rajd jest rozgrywany w warunkach normalnego ruchu drogowego, uczestników obowiązuje bezwzględne przestrzeganie przepisów Ustawy o prawo o ruchu drogowym. Kierowca musi posiadać aktualne prawo jazdy, samochód powinien być w pełni sprawny technicznie (aktualny dowód rejestracyjny oraz ubezpieczenie OC i NNW). Oprócz załogi (kierowca i pilot) w rajdzie mogą brać udział osoby towarzyszące (z wyjątkiem próby sprawności).

Dla początkujących uczestników imprezy Klub nasz zorganizuje krótkie szkolenie na kilka dni przed zawodami. Przy zgłaszaniu uczestnictwa prosimy o wskazanie takiej potrzeby, o terminie szkolenia będzie można dowiedzieć się (telefonicznie lub e-mailem) w naszym Automobilklubie.

Przewidywany program imprezy:

8.30 – 9.15 Przyjmowanie załóg w miejscu startu;

9.30 Odprawa techniczna, uroczyste otwarcie imprezy;

9.50 Start pierwszej załogi do I odcinka rajdu;

~ 14.15 Przyjazd pierwszej załogi na metę rajdu, próba sprawności kierowania pojazdem, posiłek;

~16.15 Ogłoszenie wyników, wręczenie dyplomów i nagród, zakończenie rajdu.

Miejsce startu: Starostwo Powiatowe, Będzin, ul. Sączewskiego 6

Zgłoszenia w terminie do 7.04.2014 r.

Wpisowe:

Koszt uczestnictwa wynosi 50 zł od załogi. W jego ramach załoga otrzymuje materiały rajdowe, wstęp do obiektu turystycznego oraz posiłek na mecie rajdu. W przypadku uczestnictwa osób towarzyszących wpisowe ulega zwiększeniu o koszt posiłku.