23 RAJD ZAGŁĘBIOWSKI – ODWOŁANY


Ze względu na zbyt małą ilość zgłoszonych załóg zaplanowany na 10.10.2021 r.
23 Rajd Zagłębiowski zostaje ODWOŁANY.